Constructief ontwerp en analyse

In elk stadium van een project kan Eigenraam Engineering constructieve diensten leveren. Bijvoorbeeld het Voorlopig Constructief Ontwerp (VCO) en het Definitief Constructief ontwerp (DCO). Voor kleinere projecten worden deze samengevoegd.
In overleg kan worden bepaald hoe de visie, groot of klein, het beste kan worden gerealiseerd. Indien gewenst kunnen variant studies worden uitgevoerd om gevolgen van verschillende opties te kwantificeren.
Analyse en toetsing van de constructie vindt plaats volgens de geldende regelgeving. De constructie wordt geanalyseerd voor sterkte, vervorming en stabiliteit. Rapporten zijn dan ook geschikt voor bouwaanvragen. Daarnaast wordt de constructie zo ontworpen dat deze goed past in de algehele context waarbij rekening gehouden wordt met de andere disciplines zoals installaties en uitvoering. In een vroeg stadium worden handschetsen uitgewerkt. Dit helpt bij het ontwikkelen van ideeën en de communicatie. Voor gedetailleerde analyse maakt Eigenraam Engineering gebruik van moderne en innovatieve softwarepakketten.

BIJZONDER INGENIEURSWERK

Voor bijzondere of innovatieve projecten heeft Eigenraam Engineering ruime ervaring met onderzoekend ontwerpen. Door ervaring uit de academische wereld en de praktijk te combineren kunnen ook diensten worden geleverd voor projecten met een onderzoekend karakter. Reeds afgeronde onderzoeken zijn: ongebruikelijke materialen zoals PET, bijzonder complexe geometrie van gevels en schaalconstructies, en schade aan historische constructies.

opdrachtgevers

samenwerking